Yoko Ikeda & Toshio Shibata

Treescapes

September 13 – October 27, 2018

Toshio Shibata ​Kitashiobara Village, Fukushima

Toshio Shibata
Kitashiobara Village, Fukushima

Yoko Ikeda ​Kamikawa Town, Hyogo Prefecture, 2011

Yoko Ikeda
Kamikawa Town, Hyogo Prefecture, 2011